1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Среща с медиите

Размер на текста:

На 14.11.2007 год. в залата на Областна администрация – гр.Ямбол бе проведена работна среща с представители на местните медии. Целта на тази среща бе обсъждане на медийната стратегия, разработена от Административен съд Ямбол. Председателят на съда - г-жа Диана Петкова изложи в резюме, че при осъществяване правото на достъп до информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност; достоверност и пълнота на информацията; отговорност и прозрачност; зачитане правата на страните в съдебния процес; етичност, равнопоставеност и безпристрастност към представителите на различните медии и не на последно място уважение към професионализма на работещите в Административен съд - Ямбол. Председателят на съда изказа мнение, че доброто сътрудничество с медиите може да направи промяна в представата на хората за съдебната администрация като бюрократичен и затворен чиновнически апарат, подаващ се на корупционни практики. По този начин се създава реалната представа за дейността, значимостта и професионалните качества на служителите на съдебната администрация. След кратка дискусия и направените предложения от страна на журналистите, както по отношение на организационната дейност от работата си със съда, така и по отношение осигуряване на спешна информация от страна на съда за дела със значим обществен интерес, г-жа Петкова увери присъстващите, че същите ще бъдат обсъдени и взети под внимание при изготвянето на окончателният вид на медийната стратегия на Административен съд - Ямбол.

Предвид големия обществен интерес във връзка с образуваните в Адм. съд – Ямбол дела по Закона за местните избори, г-жа Петкова - Председател на Адм.съд, обобщи броя на образуваните до момента дела по оспорване на решенията на ОИК за обжалване на изборните резултати, като в тази връзка даде и кратка пресконференция на журналистите.


Среща с медиитеСреща с медиитеСреща с медиите