1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Среща в гр. Охрид - Република Македония

Размер на текста:

На 21.03.2008 год. бе проведена среща между магистрати от Административен и Районен съд – Ямбол с Председателя на първостепенен Основен съд – гр. Охрид – Република Македония.

На срещата бяха обсъдени въпроси относно структурата и компетентността на съда, както и характера на разглежданите дела. Съдиите обмениха опита си и във връзка с автоматизираната система за управлението на делата.


Среща в гр. Охрид - Република МакедонияСреща в гр. Охрид - Република МакедонияСреща в гр. Охрид - Република МакедонияСреща в гр. Охрид - Република МакедонияСреща в гр. Охрид - Република Македония