1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Одобрен проект

Размер на текста:

С оглед влизането в сила от 01.03.2008 год. на новия Граждански процесуален кодекс и острата необходимост от обучение по него, Административен съд Ямбол кандидатства пред Националния институт на правосъдието за финансиране на Програма за регионални обучения за съдилищата в страната.

След разглеждане на документите за кандидатстване, екипът на НИП даде съгласие за финансиране на описаното по-горе регионално обучение и благодари на Председателя на съда - г-жа Диана Петкова за проявения интерес към Програмата за регионални обучения, както и за ангажираността и заинтересоваността към цялостната дейност за повишаване квалификацията на магистратите от Административен съд Ямбол.