1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Постъпиха още четири жалби за оспорване на изборните резултати

Размер на текста:

Първата е от Стефан Стефанов, кандидат за общински съветник от ПП "РЗС". Той оспорва Решение №289 МИ/30.10.2011 год. на ОИК-Ямбол за резултатите от проведени избори за общински съветници в Ямбол. Жалбоподателят иска отмяна на решението на ОИК като незоконосъобразно, защото е прието в нарушение на Изборния кодекс. Според него има съществени разминавания между извадките от протоколите, предоставени на застъпниците и протоколите с окончателните резултати от гласуването. По тази жалба е образувано административно дело №446.

Другите две жалби са от Наско Стефанов и Пламен Майсторов, в качеството им на кандидати за общински съветници от листата на МК "Партия на зелените и ОДС". С едната те оспорват Решение №289 МИ/30.10.2011 год. на ОИК –Ямбол и искат отмяната му като незаконосъобразно. Жалбата съдържа особено искане, съдът да спре изпълнението на обжалваното решение на ОИК – Ямбол. Образуваното административно дело е с №447. С втората си жалба оспорват Решение № 270-МИ/24.10.2011г. на ОИК – Ямбол за определяне на участниците във втори тур за избор на кмет и Решение № 290-МИ/30.10.2011г. за избор на кмет на община Ямбол. Тук също има особено искане за спиране изпълнението на обжалваните решения на ОИК – Ямбол. Мотивите за особените искания се основават на това, че "изпълнението на оспорваните решения на ОИК – Ямбол преди проверката на сочените в жалбата нарушения, биха нанесли значителна вреда на кандидатите за общински съветници от МК "Партия на зелените и ОДС", както и на останалите партии и коалиции". По тази жалба образуваното административно дело е с №449.

Четвъртата жалба, постъпила в Административен съд – Ямбол е от Николай Ганев, представляващ ПП "Движение за права и свободи" и кандидатите за общински съветници от листата на ДПС Реджеб Шукриев, Ерол Айвазов и Яшар Яшаров. Те оспорват три решения: Решение № 269-МИ/24.10.2011 г. на ОИК-Ямбол за определяне на резултатите от избора за общински съветници в ОбС-Ямбол, Решение № 270-МИ/24.10.2011г. на ОИК – Ямбол за определяне на участниците във втори тур за избор на кмет и Решение № 290-МИ/30.10.2011г. за избор на кмет на община Ямбол. В жалбата се посочва, че оспорват трите решения на ОИК – Ямбол, защото "протоколите на секционните избирателни комисии са съставени след допускане на редица наршения на изборния процес". Административното дело е с №448.