1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Среща с представители на USAID и ВСС

Размер на текста:

На 17.05.2008 год. в Съдебната палата се проведе работна среща с представители на Проекта за развитие на съдебната система , Висшия Съдебен Съвет, Административен и Районен съд Ямбол, както и на посолството на САЩ. Участниците в срещата бяха:


- Джийн Гибсън - отговаря за Програмата - USAID, свързана с върховенството на закона.
- Джослин Мак-Уилсън – секретар по политическите въпроси – посолство на САЩ;
- Пресияна Манолова – консултант;
- Велислава Делчева – консултант;
- Радостина Михалкова – специалист по правни въпроси в посолството на САЩ;
- Ралица Райчева – юрист;
- Юлиян Митев – Директор Дирекция “Съдебна дейност и информационни технологии”;
- Диана Петкова- Председател Административен съд - Ямбол;
- Жанета Трифонова - Административен секретар - Административен съд – Ямбол
- Анастас Анастасов – Председател Районен съд Ямбол.

Целта на срещата бе обобщаване на резултатите, постигнати до момента от съвместната работа с Инициативата за укрепване на съдебната система, тъй като след нейното оттегляне, идеята е тази инициатива да бъде продължена от ВСС.

В тази връзка Г-жа Пресияна Манолова подчерта, че Административен съд Ямбол е показал изключително висока степен на репликиране, тъй като за краткия период от време е успял да настигне останалите съдилища, приети в Програмата. Г-жа Петкова изрази своята благодарност за подкрепата на Инициативата до момента и изрази надежда и за в бъдеще Административен съд Ямбол да продължи дейността си, вече с помощта на ВСС.


Среща с представители на USAID и ВСССреща с представители на USAID и ВСССреща с представители на USAID и ВСССреща с представители на USAID и ВСССреща с представители на USAID и ВСССреща с представители на USAID и ВСС