1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

На 20 и 21 ноември се проведе семинар, организиран от Административен съд Ямбол

Размер на текста:

На 20 и 21 ноември в конферентна зала на хотел “ДИАНА ПАЛАС” се проведе С Е М И Н А Р на тема “АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗУТ, ЗКИР И КСО”, организиран от Административен съд – Ямбол и с любезното съдействие на Банка ДСК – клон Ямбол.

Лектори бяха Г-жа Елена Златинова – Председател на отделение – ВАС и Г-жа Светла Петкова - Председател на отделение – ВАС.

На семинара присъстваха магистрати от Административните съдилища на гр. Сливен, гр. Бургас, гр. Стара загора и гр. Ямбол.