1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Проведе се годишното отчетно събрание на Административен съд Ямбол

Размер на текста:

На 19.02.2009 год. в Съдебната палата – гр.Ямбол се проведе годишното отчетно събрание на Административен съд Ямбол, на което Председателя на съда г-жа Диана Петкова запозна подробно присъстващите с работата на съда през 2008 год. Посочи, че през отчетната година съдиите и съдебните служители са работили отговорно и постигнатите резултати са показател за това.

Гости на събранието бяха г-н Панайот Генков – Председател І-А отделение – Върховен Административен съд; г-жа Мария Грънчарова – Председател Адвокатска колегия – гр.Ямбол и г-ца Рени Лефтерова – прокурор Окръжна прокуратура-гр.Ямбол. Същите изказаха своята благодарност за поканата да присъстват на това събрание и че от изложената обосновка в доклада намират постигнатите резултати от работата на съда за много добри. Пожеланията към колектива на Административен съд – Ямбол бяха за здраве, късмет, ползотворна работа на всички и още по-големи успехи, повече дела и запазване качеството и срочността на делата.

В заключение Председателя на съда - г-жа Петкова благодари на всички съдии и съдебни служители за положените усилия и пожела много здраве и успешна работа през 2009 год.

След закриване на събранието г-жа Петкова покани всички на празничен коктейл.