1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

В Съдебната палата на гр. София се проведе осмото общо събрание на НССС

Размер на текста:

На 21.03.2009 г. в гр.София Съдебната палата се проведе ОСМОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на НССС, на което присъстваха делегати от цялата страна. На събранието се отчете дейността на сдружението през изминалата 2008 г., прие се стратегия за развитието му за 2009-2011 г., както и План за действие през 2009 г.

От Регионалната секция на НССС при Административен съд гр. Ямбол на Общото събрание присъстваха трима делегати – Стефка Панайотова – председател, Жана Добараджиева – касиер и Иван Иванов – член на РС.

За активната си дейност и принос в развитието на НССС за 2008г., РС на НССС при Административен съд гр. Ямбол получи положителна оценка в доклада на УС на НССС и ПОЧЕТНА ГРАМОТА.