1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд отмени Решение на Общински съвет – Ямбол

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол отмени Решението на Общински съвет Ямбол от 21.09.2011 год., с което за временно изпълняваща длъжността кмет на Община Ямбол е избрана Нели Стефанова. Производството /Дело №410/ беше образувано по жалби на Иван Карцъков в качеството му на заместник кмет на Община Ямбол и Областния управител на Област Ямбол. Съгласно действащата разпоредба към момента на вземане на оспореното решение, за временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник кметовете на общината, а когато няма назначен заместник кмет, временно изпълняващия длъжността кмет се избира по предложение на общински съветник. В конкретния случай Иван Карцъков е назначен и действащ заместник кмет на общината. Затова и в мотивите на съда се посочва, че обжалваното решение на Общински съвет – Ямбол е прието в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.е. то е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Решението на Административен съд – Ямбол подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.