1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 21.5.2018г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 14/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Г.К.Д.,
Л.К.Г.,
В.Г.Д.
НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.5.2018 10:00
2 Административно дело No 95/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.П. ВАСИЛ Н.ТИНЧЕВ-СЛУЖИТЕЛ ОП ГРАДСКА МОБИЛНОСТ-СЛИВЕН НА ДЛЪЖНОСТ СМГ-КОНТРОЛ ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА СКОБИ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.5.2018 10:30
3 Административно дело No 101/2018, V състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.5.2018 11:00
4 Административно дело No 107/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.К.У.,
ЕТ Д.К.У.
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.5.2018 11:30
5 Административно дело No 60/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАМЕР СЕЛЕКТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.5.2018 10:00
6 Административно дело No 100/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-П.-Е.С.-Г..Б. ОБЩИНА ПРИМОРСКО-ГР.ПРИМОРСКО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ПРИМОРСКО
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.5.2018 10:00
7 Административно дело No 112/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.5.2018 10:30
8 Административно дело No 114/2018, VI състав КСО С.Я.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.5.2018 10:30
9 Административно дело No 65/2018, VI състав КСО Д.Г.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.5.2018 11:00
10 Административно дело No 116/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.С. ХРИСТО ХРИСТОВ, ИНСПЕКТОР В ОП ПЛАТЕНА ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.5.2018 11:00
11 Административно дело No 104/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.5.2018 9:30
12 Административно дело No 106/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.М.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ХАСКОВО, РУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.5.2018 9:30
13 Административно дело No 72/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.Т.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.5.2018 10:00
14 Административно дело No 97/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРАДЪРС ЕФ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.5.2018 10:30
15 Административно дело No 47/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.И.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
25.5.2018 11:00
16 Административно дело No 103/2018, I състав КСО Х.Г.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.5.2018 9:00
17 Административно дело No 360/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БОРА ЕФ АЙ ООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.5.2018 9:15
18 Административно дело No 55/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАБИЛЕ М ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.5.2018 10:00
19 Административно дело No 18/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СТРАНДЖА ТРЕЙД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.6.2018 9:30
20 Административно дело No 70/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.6.2018 9:30
21 Административно дело No 26/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.6.2018 10:00
22 Административно дело No 105/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Й.А.Т. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.6.2018 10:00
23 КАНД No 86/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.В.П. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.6.2018 9:00
24 КАНД No 87/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Х.А.Н. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
7.6.2018 9:00
25 КАНД No 89/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.6.2018 9:00
26 Административно дело No 98/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
7.6.2018 10:00
27 Административно дело No 113/2018, IV състав КСО М.С.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
8.6.2018 9:30
28 Административно дело No 88/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.И.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
8.6.2018 10:00
29 Административно дело No 120/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
8.6.2018 10:30
30 Административно дело No 118/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.6.2018 9:00
31 Административно дело No 94/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.Д.,
Г.И.Д.,
К.И.Д.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.6.2018 9:15
32 Административно дело No 125/2018, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.П.К. НАЧАЛНИК РУП ПРИ ОД НА МВР ЯМБОЛ, РУ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.6.2018 9:30
33 Административно дело No 62/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Р.,
В.А.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.6.2018 9:30
34 Административно дело No 86/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.6.2018 10:00
35 Административно дело No 108/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ХАСКОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.6.2018 10:30
36 Административно дело No 109/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.Е. АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ,ИНСПЕКТОР В ОП ПЛАТЕНА ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.6.2018 10:30
37 Административно дело No 48/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.С.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.6.2018 10:00
38 Административно дело No 92/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ - ЯМБОЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.6.2018 10:00
39 Административно дело No 128/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Ц.Д.А. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.6.2018 10:30
40 Административно дело (К) No 117/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ,
АГРО 14 ООД
РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО АД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.6.2018 9:00
41 КАНД No 84/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.6.2018 9:00
42 КАНД No 88/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.6.2018 9:00
43 КАНД No 90/2018, II състав ЗАНН: ИААА ЕТ Ч.-М.М. ИЗПЪЛНИТ. АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.6.2018 9:00
44 КАНД No 91/2018, II състав ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТ. АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СОФИЯ ДИЧОНИ ЕООД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.6.2018 9:00
45 Административно дело No 123/2018, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.6.2018 9:30
46 КАНД No 85/2018, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС МАКС ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.6.2018 9:00
47 КАНД No 92/2018, I състав ЗАНН: КЕВР КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ-ГР.СОФИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.6.2018 9:00
48 КАНД No 93/2018, I състав ЗАНН: Общини ИВАНПБ ЕООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.6.2018 9:00
49 Административно дело No 110/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави И.А.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.6.2018 10:00
50 Административно дело No 122/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.6.2018 10:00