1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 11.12.2017г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 172/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи С.В.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТ.ПОЛИЦАЙ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ-РУ-СЛИВЕН КЪМ ОД НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.12.2017 9:00
2 Административно дело No 283/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.12.2017 9:30
3 Административно дело No 265/2017, V състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.12.2017 10:00
4 Административно дело No 317/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.12.2017 10:15
5 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.12.2017 10:00
6 Административно дело No 282/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.12.2017 10:30
7 Административно дело No 314/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.12.2017 10:30
8 Административно дело No 323/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.12.2017 10:30
9 Административно дело No 344/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Д.Д.Д. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.12.2017 11:00
10 Административно дело No 316/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2017 10:00
11 Административно дело No 324/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2017 10:00
12 Административно дело No 231/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Й.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2017 10:30
13 Административно дело No 302/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2017 10:30
14 Административно дело No 330/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КОРЕКТ МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2017 10:30
15 Административно дело No 362/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2017 11:00
16 КАНД No 166/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА ЖАКИМИТ ЕООД Председател и докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.12.2017 9:00
17 Частно КАНД No 170/2017, I състав Частни КАНД и КАД ШАМС-24 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
14.12.2017 9:00
18 КАНД No 173/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.И.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.12.2017 9:00
19 КАНД No 178/2017, I състав Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ Д.Д.Д.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ
Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.12.2017 9:00
20 КАНД No 179/2017, I състав ЗАНН: ИААА Д.Ж.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.12.2017 9:00
21 КАНД No 180/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА Г.И.С. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.12.2017 9:00
22 КАНД No 185/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ХАСКОВО ЕТ Т.-Н.Г. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.12.2017 9:00
23 КАНД No 188/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ М.Я.Н. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.12.2017 9:00
24 Административно дело No 290/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
14.12.2017 9:30
25 Административно дело No 340/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
14.12.2017 9:30
26 Административно дело No 300/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.12.2017 9:30
27 Административно дело No 336/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.12.2017 10:00
28 Административно дело No 313/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.12.2017 10:30
29 Административно дело No 319/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.12.2017 10:45
30 Административно дело No 320/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.12.2017 11:00
31 Административно дело No 348/2017, III състав Закон за семейни помощи за деца З.С.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.12.2017 11:00
32 Административно дело No 185/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ И.-И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.12.2017 9:00
33 Административно дело No 212/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.12.2017 9:30
34 Административно дело No 213/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.12.2017 9:30
35 Административно дело No 214/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.12.2017 10:00
36 Административно дело No 203/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.П.В.,
З.Г.В.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.12.2017 9:30
37 Административно дело No 209/2015, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.М.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.12.2017 10:00
38 Административно дело No 193/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.12.2017 10:00
39 Административно дело No 349/2017, II състав Закон за семейни помощи за деца З.С.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.12.2017 10:30
40 КАНД No 181/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
21.12.2017 9:00
41 КАНД No 182/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.12.2017 9:00
42 КАНД No 183/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.12.2017 9:00
43 КАНД No 184/2017, II състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА- ЕТ М.7.-Г.М. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
21.12.2017 9:00
44 КАНД No 187/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ М.Я.Н. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
21.12.2017 9:00
45 КАНД No 190/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.12.2017 9:00
46 КАНД No 191/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.И.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.12.2017 9:00
47 КАНД No 194/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ГР.БУРГАС ЕТ Т.-И.Д. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
21.12.2017 9:00
48 Административно дело No 278/2017, II състав КСО А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.1.2018 10:00
49 Административно дело No 289/2017, II състав КСО ЕТ Е.-Е.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.1.2018 10:00
50 Административно дело No 359/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.1.2018 10:30
51 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.1.2018 10:30
52 Административно дело No 337/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
4.1.2018 10:00
53 Административно дело No 339/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕНИ ЛЕФТЕРОВА-ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.1.2018 10:00
54 Административно дело No 312/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.1.2018 10:30
55 Административно дело No 352/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.Г. НАЧАЛНИК РУП ПРИ ОД НА МВР ЯМБОЛ, РУ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
5.1.2018 9:30
56 Административно дело No 280/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
8.1.2018 9:00
57 Административно дело No 309/2017, V състав КСО З.А.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
8.1.2018 9:15
58 Административно дело No 260/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Р.Р. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.1.2018 10:00
59 Административно дело No 354/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ С.-С.Д. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.1.2018 10:00
60 КАНД No 186/2017, I състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Б.Д.Д. Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
11.1.2018 9:00
61 КАНД No 189/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА КОНТИНВЕСТ ООД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
11.1.2018 9:00
62 КАНД No 192/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ А.Г.Н. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.1.2018 9:00
63 КАНД No 193/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
11.1.2018 9:00
64 КАНД No 195/2017, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС ТЕКО 1-ИВАН ИВАНОВ ЕООД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.1.2018 9:00
65 Административно дело No 343/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
11.1.2018 9:30
66 Административно дело No 318/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
16.1.2018 9:00
67 Административно дело No 322/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
16.1.2018 9:00
68 Административно дело No 372/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
16.1.2018 9:00
69 Административно дело No 326/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МИЛА 75 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
16.1.2018 9:30
70 Административно дело No 357/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.С. НАЧАЛНИКА НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
16.1.2018 9:30
71 Административно дело No 311/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.А.П. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ХАСКОВО,РУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
16.1.2018 10:00
72 Административно дело No 134/2017, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КОЛАРИС ООД - С. МАЛОМИР ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
17.1.2018 9:30
73 Административно дело No 364/2017, V състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави А.С.М.,
М.С.С.,
С.Г.С.,
Р.Д.Б.,
К.А.Г.,
С.С.С.,
К.Г.Й.,
Д.И.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
18.1.2018 10:00
74 Административно дело No 361/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.В.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
30.1.2018 9:00
75 Административно дело No 305/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
30.1.2018 10:30