1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 24.6.2019г. до 31.12.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 278/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община САКАРЕЛА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
24.6.2019 9:00
2 Административно дело No 136/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
24.6.2019 9:20
3 Административно дело No 178/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ В.Я.В. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
24.6.2019 9:30
4 Административно дело No 55/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Т.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
24.6.2019 9:40
5 Административно дело No 164/2019, V състав Закон за семейни помощи за деца М.Н.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.6.2019 9:00
6 Административно дело No 169/2019, V състав КСО Р.Р.Ж. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.6.2019 10:00
7 Административно дело No 153/2019, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.К.К. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ НЕЛК-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.6.2019 11:00
8 Административно дело No 124/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност 02 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.6.2019 10:00
9 Административно дело No 186/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.6.2019 10:00
10 Административно дело No 188/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.6.2019 10:30
11 Административно дело No 204/2019, VI състав ДОПК Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.6.2019 10:30
12 Административно дело No 205/2019, VI състав ДОПК З.Б.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.6.2019 11:00
13 Административно дело No 215/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.6.2019 11:00
14 КАНД No 72/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.6.2019 9:00
15 КАНД No 73/2019, II състав ЗАНН: МВР Д.Я.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
27.6.2019 9:00
16 Административно дело No 173/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ,
РЕЙСЪР АУТО ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
27.6.2019 9:30
17 Административно дело No 209/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.6.2019 9:30
18 Административно дело No 195/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.6.2019 9:30
19 Административно дело No 196/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Д.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.6.2019 9:45
20 Административно дело No 56/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ К.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.6.2019 10:00
21 Административно дело No 221/2019, IV състав ДОПК М.Т.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.6.2019 10:15
22 Административно дело No 189/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
2.7.2019 9:30
23 Административно дело No 192/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Щ.Р. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
2.7.2019 9:30
24 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ ЛТД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
2.7.2019 10:00
25 Административно дело No 132/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РИВЪРС ИНВЕСТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
2.7.2019 10:30
26 Административно дело No 219/2019, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.А. ЗАМ.ДИРЕКТОР ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.7.2019 9:30
27 Административно дело No 220/2019, III състав ДОПК Р.Т.Р. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.7.2019 9:30
28 Административно дело No 160/2019, III състав КСО ВИБЕСТ ООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.7.2019 10:00
29 Административно дело No 214/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност 04 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.7.2019 10:00
30 Административно дело No 129/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.И.Б.,
П.И.Б.,
Т.И.З.,
С.И.Г.
ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.7.2019 11:00
31 КАНД No 77/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.7.2019 9:00
32 КАНД No 78/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Й.К.,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС
Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
4.7.2019 9:00
33 КАНД No 79/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.7.2019 9:00
34 КАНД No 80/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Е.Б.Х. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.7.2019 9:00
35 КАНД No 81/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” P.T.,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС
Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.7.2019 9:00
36 КАНД No 87/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.7.2019 9:00
37 Административно дело No 156/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
4.7.2019 9:30
38 Административно дело No 193/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
4.7.2019 9:30
39 Административно дело No 212/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
4.7.2019 9:30
40 Административно дело No 231/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ТЪРГОВИЩЕ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
8.7.2019 9:00
41 Административно дело No 147/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД ЗАМ.МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
8.7.2019 10:00
42 Административно дело No 325/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност М.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 9:30
43 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 9:30
44 Административно дело No 190/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 9:30
45 Административно дело No 213/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ ЕООД ЗАМ.МИНИСТЪРА НА МТСП-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 В МТСП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 10:00
46 Административно дело No 216/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 10:00
47 Административно дело No 149/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 10:30
48 Административно дело No 223/2019, V състав ДОПК МАГИ-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 10:30
49 Административно дело No 236/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация А.М.А. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.7.2019 11:00
50 Административно дело No 100/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-П.-Е.С.-Г..Б. ОБЩИНА ПРИМОРСКО-ГР.ПРИМОРСКО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ПРИМОРСКО
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.7.2019 10:00
51 Административно дело No 224/2019, VI състав ДОПК МАГИ-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.7.2019 10:00
52 Административно дело No 234/2019, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.7.2019 10:30
53 Административно дело No 157/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.7.2019 11:30
54 КАНД No 67/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Я. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.7.2019 9:30
55 КАНД No 82/2019, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС АЛЕКС ЕМ-2018 ООД Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.7.2019 9:30
56 КАНД No 83/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.7.2019 9:30
57 КАНД No 84/2019, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС СТОИЛОВА 2005 ЕООД Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.7.2019 9:30
58 КАНД No 86/2019, II състав ЗАНН: МВР И.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ХАСКОВО Председател:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.7.2019 9:30
59 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Ч.,
Г.С.Ч.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.7.2019 10:30
60 Административно дело No 127/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
С.И.М.,
П.Й.Б.,
З.М.С.,
Д.С.Ч.,
Р.А.С.,
С.П.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.7.2019 10:30
61 Административно дело No 126/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.7.2019 11:00
62 Административно дело No 130/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.К.,
Т.Х.Я.
ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
12.7.2019 9:30
63 Административно дело No 201/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
12.7.2019 9:30
64 Административно дело No 199/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
12.7.2019 10:00
65 Административно дело No 181/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.С.И. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
12.7.2019 10:30
66 Административно дело No 233/2019, IV състав КСО С.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
12.7.2019 10:45
67 Административно дело No 158/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
15.7.2019 9:00
68 Административно дело No 210/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи М.С.Т. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ПИ ТП НИКОЛАЙ И.ПАНАЙОТОВ ПРИ РУ ТОПОЛОВГРАД КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
15.7.2019 9:15
69 Административно дело No 96/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТОПОЛОВГРАД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ УТС-МРРБ И Р-Л НА УО ПО ПРОГРАМА ТРАНСГР. СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП-СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
17.7.2019 9:30
70 Административно дело No 226/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
19.9.2019 9:30
71 Административно дело No 227/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:30
72 Административно дело No 228/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:30