1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 19.3.2018г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 25/2018, II състав Закон за семейни помощи за деца Г.И.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.3.2018 9:00
2 Административно дело No 42/2018, II състав КСО Ж.Г.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.3.2018 9:00
3 Административно дело No 27/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТИ ЕНД ТИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.3.2018 9:30
4 Административно дело No 15/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОКАЙ 2005 ЕООД ИД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.3.2018 10:00
5 Административно дело No 26/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.3.2018 9:30
6 Административно дело No 52/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.К.М. АТАНАС ИВАНОВ ТАГАРЕВ-РАЗУЗНАВАЧ В ГРУПА КП ПРИ РУ ТУНДЖА КАМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.3.2018 9:45
7 КАНД No 24/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
22.3.2018 9:00
8 КАНД No 25/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ КОНТИНВЕСТ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
22.3.2018 9:00
9 КАНД No 29/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Д.Я.М. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
22.3.2018 9:00
10 КАНД No 30/2018, II състав Други по ЗАНН Н.С.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ-ГР. СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.3.2018 9:00
11 КАНД No 31/2018, II състав ЗАНН: МВР А.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
22.3.2018 9:00
12 КАНД No 32/2018, II състав ЗАНН: ДНСК ДНСК-ГР.СОФИЯ КОНТИНВЕСТ ООД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.3.2018 9:00
13 КАНД No 33/2018, II състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ КОНТИНВЕСТ ООД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
22.3.2018 9:00
14 КАНД No 35/2018, II състав ЗАНН: ДНСК КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.3.2018 9:00
15 КАНД No 36/2018, II състав Други по ЗАНН ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД-ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
22.3.2018 9:00
16 КАНД No 40/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Б.О. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
22.3.2018 9:00
17 Административно дело No 21/2018, V състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави А.С.М.,
М.С.С.,
С.Г.С.,
Р.Д.Б.,
К.А.Г.,
С.С.С.,
К.Г.Й.,
Д.И.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
22.3.2018 10:00
18 Административно дело No 53/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А.М. ИВАН ПЕТКОВ, ИНСПЕКТОР В ОП ПЛАТЕНА ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
23.3.2018 10:00
19 Административно дело No 54/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Г.-С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
23.3.2018 10:00
20 Административно дело No 59/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Р.И. ГАНКА МИНЧЕВА-ИНСПЕКТОР В ОП ПЛАТЕНИ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
23.3.2018 10:30
21 Административно дело No 12/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
26.3.2018 9:00
22 Административно дело No 56/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.М.П. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
26.3.2018 9:15
23 Административно дело No 11/2018, I състав Закон за държавния служител М.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
26.3.2018 9:30
24 Административно дело No 45/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Б.И. НАЧАЛНИК РУП ПРИ ОД НА МВР ЯМБОЛ, РУ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
26.3.2018 9:45
25 Административно дело No 360/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БОРА ЕФ АЙ ООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
26.3.2018 10:30
26 Административно дело No 354/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ С.-С.Д. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
27.3.2018 10:00
27 Административно дело No 35/2018, V състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА КЪМ МТСП-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
27.3.2018 10:30
28 Административно дело No 74/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.3.2018 10:00
29 Административно дело No 76/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.3.2018 10:00
30 Административно дело No 77/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.3.2018 10:30
31 Административно дело No 75/2018, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
2.4.2018 9:00
32 КАНД No 43/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА КОНТИНВЕСТ ООД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
5.4.2018 9:00
33 КАНД No 44/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.4.2018 9:00
34 КАНД No 45/2018, I състав ЗАНН: ДИТ МИРИАН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
5.4.2018 9:00
35 Административно дело No 47/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.И.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
5.4.2018 10:00
36 Административно дело No 51/2018, IV състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА РД СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
5.4.2018 10:30
37 Административно дело No 14/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Г.К.Д.,
Л.К.Г.,
В.Г.Д.
НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.4.2018 10:00
38 Административно дело No 48/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.С.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.4.2018 10:00
39 Административно дело No 60/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАМЕР СЕЛЕКТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.4.2018 10:00
40 КАНД No 41/2018, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.СОФИЯ Г.И.С. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.4.2018 9:00
41 Административно дело No 57/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
17.4.2018 9:00
42 Административно дело No 22/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВЕНДО ЕООД ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ГР.ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АРАБАДЖИЕВ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.4.2018 9:30
43 КАНД No 42/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-ГР.БУРГАС Е.К.Р. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.4.2018 9:00
44 Административно дело No 62/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Р.,
В.А.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.4.2018 10:00