1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 16.10.2017г. до 31.12.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 236/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Д.П.Т. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
17.10.2017 9:00
2 Административно дело No 246/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.Е. ИВАН ИЛИЕВ ГЕНДОВ-МЛ.ЕКСПЕРТ,СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОП" ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
17.10.2017 9:00
3 Административно дело No 196/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ РИГО-ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
17.10.2017 9:30
4 Административно дело No 233/2017, II състав КСО О.И.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 9:30
5 Административно дело No 234/2017, II състав КСО С.С.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 9:30
6 Административно дело No 134/2017, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КОЛАРИС ООД - С. МАЛОМИР ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 10:00
7 Административно дело No 244/2017, II състав Закон за лова и опазване на дивеча ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ ООД ИД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 10:00
8 Административно дело No 169/2017, II състав Закон за местните данъци и такси Д.Г.Я. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ,МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 10:30
9 Административно дело No 254/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 10:30
10 Административно дело No 237/2017, II състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 11:00
11 Административно дело No 239/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Д.А. ЕВГЕНИ ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ-ИНСП.У-К РАЙНА КНЯГИНЯ ПРИ РУ НА МВР ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.10.2017 11:00
12 Административно дело (К) No 232/2017, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.А.И. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СТРАЛДЖА Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
19.10.2017 9:00
13 КАНД No 157/2017, II състав ЗАНН: Агенция за закрила на детето Н.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.10.2017 9:00
14 КАНД No 161/2017, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.10.2017 9:00
15 КАНД No 162/2017, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.СОФИЯ Н.К.Т. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
19.10.2017 9:00
16 Административно дело No 221/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕНИ ЛЕФТЕРОВА-ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
19.10.2017 10:00
17 Административно дело No 223/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕНИ ЛЕФТЕРОВА-ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
19.10.2017 10:00
18 Административно дело No 269/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.10.2017 9:30
19 Административно дело No 272/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители КАМЕР СЕЛЕКТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.10.2017 10:00
20 Административно дело No 172/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи С.В.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТ.ПОЛИЦАЙ ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ-РУ-СЛИВЕН КЪМ ОД НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
23.10.2017 9:00
21 Административно дело No 250/2017, V състав КСО С.С.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
23.10.2017 9:15
22 Административно дело No 248/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
23.10.2017 9:30
23 Административно дело No 93/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Х.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.10.2017 9:30
24 Административно дело No 257/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.С. НАЧАЛНИК РУП-ЕЛХОВО КЪМ ОДМВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.10.2017 10:00
25 Административно дело No 279/2017, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Ж.Й.С. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26030 Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.10.2017 10:00
26 Административно дело No 231/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Й.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.10.2017 10:00
27 Административно дело No 270/2017, IV състав КСО Д.П.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.10.2017 10:00
28 Административно дело No 262/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.И. ДОНЧО ИВ.СТОЯНОВ-ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, РУ-СТРАЛДЖА Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.10.2017 10:30
29 Административно дело No 276/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Д. Н.С.Д.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.10.2017 10:30
30 Административно дело No 240/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.10.2017 11:30
31 КАНД No 158/2017, I състав ЗАНН: МВР Н.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
26.10.2017 9:00
32 КАНД No 159/2017, I състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ М.С.С.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
26.10.2017 9:00
33 Административно дело No 267/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
26.10.2017 9:30
34 Административно дело No 166/2017, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ТУНДЖА-ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.10.2017 10:00
35 Административно дело No 210/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
27.10.2017 9:30
36 Административно дело No 226/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.П.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
27.10.2017 9:30
37 Административно дело No 275/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Х.Д. НАЧАЛНИКА НА РУП ТОПОЛОГВРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
31.10.2017 9:00
38 Административно дело No 128/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.К.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
31.10.2017 9:30
39 Административно дело No 185/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ И.-И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
31.10.2017 9:30
40 Административно дело No 182/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕМ ДЖИ И КО ООД-ГР.ЯМБОЛ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
1.11.2017 9:30
41 Административно дело No 264/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.С.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ЯМБОЛ,СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ, ТОДОР МИШИНЕВ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
1.11.2017 9:30
42 Административно дело No 203/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.П.В.,
З.Г.В.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
1.11.2017 10:00
43 КАНД No 163/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ С.А.К. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
2.11.2017 9:00
44 Административно дело No 96/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
2.11.2017 9:30
45 Административно дело No 117/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
2.11.2017 9:30
46 Административно дело No 285/2017, III състав Закон за енергетиката ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
10.11.2017 9:30
47 Административно дело No 195/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮИР-ГР.БУРГАС Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.11.2017 9:00
48 Административно дело No 159/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОТЕС АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.11.2017 9:30
49 Административно дело No 283/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.11.2017 9:45
50 Административно дело No 274/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Р.Р. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.11.2017 10:00
51 Административно дело No 207/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 З.И.Р. НАЧАЛНИК РУ ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.11.2017 10:00
52 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.11.2017 10:30
53 Административно дело No 282/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.11.2017 11:00
54 Административно дело No 193/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.11.2017 9:30
55 Административно дело No 278/2017, II състав КСО А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.11.2017 9:30
56 Административно дело No 284/2017, II състав Закон за енергетиката ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.11.2017 10:00
57 Административно дело No 277/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Д. Д.И.Д.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
21.11.2017 9:00
58 Административно дело No 212/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
21.11.2017 9:30
59 Административно дело No 213/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
21.11.2017 9:30
60 Административно дело No 214/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
21.11.2017 10:00