1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 18.2.2019г. до 31.12.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 17/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Б.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
18.2.2019 9:00
2 Административно дело No 49/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ - ЯМБОЛ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
19.2.2019 10:00
3 Административно дело No 332/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 9:30
4 Административно дело No 2/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ О.Б.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 9:30
5 Административно дело No 324/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.М.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 10:00
6 Административно дело No 334/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГЕОРГИЕВА-2 ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 10:00
7 Административно дело No 1/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 10:30
8 Административно дело No 284/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 11:00
9 Административно дело No 50/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания М.М.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 14:00
10 Административно дело No 51/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания К.М.К.,
И.П.Ц.,
С.Н.П.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 14:00
11 Административно дело No 52/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Д.Ж.Щ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.2.2019 14:00
12 Административно дело (К) No 339/2018, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ,
ЕТ Ч.-Д.И.
ЕТ М.-И.-Е.-И.А.-Г..Я. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.2.2019 9:00
13 КАНД No 1/2019, I състав ЗАНН: НАП ЕТ Д.-Ж.Х. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.2.2019 9:00
14 КАНД No 3/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.2.2019 9:00
15 КАНД No 7/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Д.К.К. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.2.2019 9:00
16 КАНД No 8/2019, I състав ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.2.2019 9:00
17 КАНД No 9/2019, I състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.2.2019 9:00
18 КАНД No 10/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.К.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ХАСКОВО Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.2.2019 9:00
19 КАНД No 12/2019, I състав ЗАНН: НАП ЗП БОГОМИЛ БАЕВ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.2.2019 9:00
20 Административно дело No 310/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Е.-Е.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.2.2019 11:00
21 Административно дело No 306/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАШКОВИ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
22.2.2019 9:30
22 Административно дело No 18/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.П. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
22.2.2019 10:00
23 Административно дело No 37/2019, I състав ДОПК ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
25.2.2019 9:00
24 Административно дело No 9/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Д.-И.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.2.2019 10:00
25 Административно дело No 307/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.2.2019 10:30
26 Административно дело No 330/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Ж.Х. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.2.2019 10:30
27 Административно дело No 316/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.2.2019 11:00
28 Административно дело No 258/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕМ ДЖИ И КО ООД-ГР.ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.2.2019 10:00
29 Административно дело No 28/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.И.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.2.2019 10:00
30 Административно дело No 27/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Г.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.2.2019 10:30
31 Административно дело No 34/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.Д.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
27.2.2019 10:30
32 КАНД No 40/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Б.О. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.2.2019 9:00
33 КАНД No 186/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.2.2019 9:00
34 КАНД No 187/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ Е.Ж.Т. Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.2.2019 9:00
35 КАНД No 188/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА Г.И.С. Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.2.2019 9:00
36 КАНД No 2/2019, II състав ЗАНН: ДКСБТ ЕНСИА ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.2.2019 9:00
37 КАНД No 4/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.К.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ХАСКОВО Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.2.2019 9:00
38 КАНД No 5/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.2.2019 9:00
39 КАНД No 6/2019, II състав ЗАНН: Здравна инспекция Н.Г.Г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.2.2019 9:00
40 КАНД No 11/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.2.2019 9:00
41 Административно дело No 11/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕНИ ЛЕФТЕРОВА-ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.2.2019 10:00
42 Административно дело No 22/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.2.2019 10:00
43 Административно дело No 24/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА-ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.2.2019 10:00
44 Административно дело No 31/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ ЗАМ.МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Г.ДЕНИЦА НИКОЛОВА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.3.2019 9:30
45 Административно дело No 46/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.В.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.3.2019 9:45
46 Административно дело No 39/2019, I състав Закон за местните данъци и такси Д.М.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
6.3.2019 10:00
47 Административно дело No 278/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община САКАРЕЛА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.3.2019 9:00
48 Административно дело No 298/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.3.2019 9:20
49 Административно дело No 3/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност К.И.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.3.2019 9:30
50 Административно дело No 331/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.В.Г.,
П.Д.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
11.3.2019 9:40
51 Административно дело No 325/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност М.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.3.2019 10:00
52 Административно дело No 32/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.3.2019 10:00
53 Административно дело No 33/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Д.А. ДИРЕКТОРА НА РЕГ.ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.3.2019 10:00
54 Административно дело No 267/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.3.2019 11:30
55 Административно дело No 323/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност Й.Ж.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
15.3.2019 9:30
56 Административно дело No 253/2018, II състав Закон за държавния служител В.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.3.2019 9:00
57 Административно дело No 292/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.К. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.3.2019 9:00
58 Административно дело No 297/2018, II състав КСО И.Д.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.3.2019 9:30
59 Административно дело No 6/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Д. ДИМИТЪР П.ЧОБАНОВ-СЛУЖИТЕЛ В ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.3.2019 9:30
60 Административно дело No 53/2019, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.З.С. Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.3.2019 9:30
61 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ ЛТД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
19.3.2019 10:00
62 Административно дело No 42/2019, III състав Закон за корпоративното подоходно облагане АГРОТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.3.2019 9:30
63 Административно дело No 338/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.3.2019 10:00
64 КАНД No 14/2019, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.3.2019 9:00
65 КАНД No 16/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.3.2019 9:00
66 КАНД No 18/2019, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.3.2019 9:00
67 Административно дело No 20/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.3.2019 9:30
68 Административно дело No 21/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.3.2019 9:30
69 Административно дело No 23/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.3.2019 9:30
70 Административно дело No 30/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
21.3.2019 9:30
71 Административно дело No 45/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.И.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.3.2019 10:00
72 КАНД No 13/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
28.3.2019 9:00
73 КАНД No 15/2019, II състав Други по ЗАНН ТОП КЪМПАНИ ИНВЕСТ ЕООД-ГР.ЯМБОЛ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.3.2019 9:00
74 Административно дело No 40/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.3.2019 10:00
75 Административно дело No 41/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
28.3.2019 10:00