1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 22.10.2018г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 152/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.И.,
М.К.И.
ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.10.2018 10:00
2 Административно дело No 168/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.Р. ЕВГЕНИ Т.КОЗАРЕВ-СТ.ПОЛИЦАЙ В ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ-ГР. ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.10.2018 10:00
3 Административно дело No 180/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.10.2018 11:00
4 Административно дело No 194/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Д.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.10.2018 11:30
5 Административно дело No 164/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.К.Ц. НАЧАЛНИКА НА ГКПП-ЛЕСОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.10.2018 10:00
6 Административно дело No 213/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.А.Д. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.10.2018 10:00
7 Административно дело No 128/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Ц.Д.А. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.10.2018 10:30
8 Административно дело No 240/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.10.2018 10:30
9 Административно дело No 246/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.10.2018 11:00
10 Административно дело No 248/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
26.10.2018 9:30
11 Административно дело No 197/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
26.10.2018 10:00
12 Административно дело No 360/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БОРА ЕФ АЙ ООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.11.2018 9:30
13 Административно дело No 103/2018, I състав КСО Х.Г.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.11.2018 9:45
14 Административно дело No 179/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.11.2018 10:00
15 Административно дело No 238/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.11.2018 10:20
16 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Х.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН МЛ.ЕКСПЕРТ ХРИСТО СЛАВЕЙКОВ МИТЕВ-РУ-ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
5.11.2018 10:30
17 Административно дело No 219/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ С.С.А. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.11.2018 9:30
18 Административно дело No 223/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Д.-И.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.11.2018 9:30
19 Административно дело No 221/2018, III състав КСО К.И.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.11.2018 10:00
20 Административно дело No 232/2018, III състав КСО Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.11.2018 10:00
21 Административно дело No 239/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
7.11.2018 10:00
22 Административно дело No 230/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
8.11.2018 9:30
23 Административно дело No 193/2018, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС МЕЧТА 07 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
9.11.2018 9:30
24 Административно дело No 243/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Х.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
9.11.2018 10:00
25 Административно дело No 122/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.11.2018 9:30
26 Административно дело No 167/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С.,
И.Д.С.
ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.11.2018 10:00
27 Административно дело No 205/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.11.2018 10:30
28 Административно дело No 202/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОЛЕС-ДИМОВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.11.2018 11:00
29 Административно дело No 149/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2018 10:00
30 Административно дело No 156/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕРРА АГРО АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2018 10:00
31 Административно дело No 234/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2018 10:30
32 Административно дело No 256/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2018 11:00
33 Административно дело No 258/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕМ ДЖИ И КО ООД-ГР.ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
14.11.2018 11:00
34 КАНД No 138/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС В.К.К. Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.11.2018 9:00
35 КАНД No 160/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
15.11.2018 9:00
36 Административно дело No 224/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
15.11.2018 10:00
37 Административно дело No 245/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.11.2018 9:00
38 Административно дело No 178/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.Т.,
Я.В.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.11.2018 9:15
39 Административно дело No 254/2018, I състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.11.2018 9:40
40 Административно дело No 236/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ-СТРАЛДЖА ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.11.2018 9:00
41 Административно дело No 241/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛИНА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.11.2018 9:00
42 Административно дело No 257/2018, II състав ДОПК Н.Г.Н. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.11.2018 9:30
43 Административно дело No 261/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
20.11.2018 9:30
44 Административно дело No 181/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Д.И. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.11.2018 9:30
45 Административно дело No 220/2018, III състав КСО Д.К.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
21.11.2018 9:30
46 Административно дело No 244/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
27.11.2018 10:00
47 Административно дело No 251/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
27.11.2018 10:00