1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 10.12.2018г. до 31.12.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 279/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.И.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.12.2018 9:30
2 Административно дело No 272/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.12.2018 10:00
3 Административно дело No 255/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.12.2018 10:30
4 Административно дело No 234/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Х.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.12.2018 10:00
5 Административно дело No 256/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.12.2018 10:00
6 Административно дело No 276/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители МУЛТИ ТРЕЙДИНГ ЕООД ГР.ЯМБОЛ ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.12.2018 10:00
7 Административно дело No 294/2018, VI състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.12.2018 10:00
8 Административно дело No 258/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕМ ДЖИ И КО ООД-ГР.ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.12.2018 11:00
9 КАНД No 166/2018, II състав ЗАНН: ДНСК КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
13.12.2018 9:00
10 КАНД No 169/2018, II състав ЗАНН: НАП СТМ Д-Р СТАНИЛОВА - Д-Р ТОТЕВА ООД ТД НА НАП-БУРГАС,ОФИС ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.12.2018 9:00
11 КАНД No 170/2018, II състав ЗАНН: ДКСБТ ДАНИНА ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
13.12.2018 9:00
12 КАНД No 171/2018, II състав ЗАНН: Патентно ведомство ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И.Т.Г. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.12.2018 9:00
13 Административно дело No 273/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
13.12.2018 9:30
14 Административно дело No 286/2018, IV състав КСО ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.12.2018 9:30
15 Административно дело No 262/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ЯМБОЛ, РУ ТУНДЖА Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.12.2018 10:00
16 Административно дело No 277/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.12.2018 10:15
17 Административно дело No 274/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
17.12.2018 9:00
18 Административно дело No 280/2018, I състав КСО М.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
17.12.2018 9:15
19 Административно дело No 289/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ А.М.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
18.12.2018 9:00
20 Административно дело No 241/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛИНА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
18.12.2018 9:30
21 Административно дело No 249/2018, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ М.М.М. КОМАНДИРА НА 42 МЕХАНИЗИРАН БАТАЛЬОН-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ52590-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.12.2018 9:30
22 Административно дело No 284/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.12.2018 9:30
23 Административно дело No 223/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Д.-И.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.12.2018 10:00
24 Административно дело No 271/2018, III състав ДОПК С.С.У. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.12.2018 10:15
25 Административно дело No 239/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.12.2018 11:00
26 КАНД No 167/2018, I състав ЗАНН: ИААА ДИАНА КАР ЕООД ИЗПЪЛНИТ. АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.12.2018 9:00
27 КАНД No 168/2018, I състав ЗАНН: НАП НАП-СОФИЯ ЧРЕЗ ТД НА НАП БУРГАС-ОФИС-ЯМБОЛ Н.Г.С. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.12.2018 9:00
28 КАНД No 172/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Н.Н.А. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.12.2018 9:00
29 КАНД No 173/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА Г.И.С. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.12.2018 9:00
30 КАНД No 174/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА Г.И.С. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.12.2018 9:00
31 КАНД No 175/2018, I състав ЗАНН: Общини Т.С.Х. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.12.2018 9:00
32 Административно дело No 269/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
21.12.2018 9:30
33 Административно дело No 282/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.1.2019 9:00
34 Административно дело No 285/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛ.ЕКСПЕРТ АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ-РУ ТУНДЖА КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.1.2019 9:15
35 Административно дело No 299/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.1.2019 9:30
36 Административно дело No 297/2018, II състав КСО И.Д.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
7.1.2019 9:45
37 Административно дело No 236/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи И.И.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ-СТРАЛДЖА ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.1.2019 9:30
38 Административно дело No 244/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.1.2019 10:00
39 Административно дело No 250/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Д.С. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.1.2019 10:00
40 Административно дело No 296/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.1.2019 10:00
41 Административно дело No 267/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.1.2019 11:30
42 Административно дело No 290/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Г.Я.,
Д.П.Я.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.1.2019 10:00
43 Административно дело No 213/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.А.Д. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.1.2019 11:00
44 КАНД No 177/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Х. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.1.2019 9:00
45 КАНД No 179/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Т.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.1.2019 9:00
46 КАНД No 180/2018, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА-ГР.СОФИЯ ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.1.2019 9:00
47 КАНД No 181/2018, VI състав Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ Р.Н.К.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.1.2019 9:00
48 Административно дело No 265/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.1.2019 9:30
49 Административно дело No 275/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮИР-ГР.БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
11.1.2019 9:30
50 Административно дело No 220/2018, III състав КСО Д.К.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
16.1.2019 9:30
51 КАНД No 176/2018, I състав ЗАНН: КЗП ВИДЕНОВ ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
17.1.2019 9:00
52 КАНД No 178/2018, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС Ж.А.А. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
17.1.2019 9:00
53 КАНД No 182/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОМАКС ЕООД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
17.1.2019 9:00
54 КАНД No 183/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОМАКС ЕООД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
17.1.2019 9:00
55 Административно дело No 283/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
17.1.2019 9:30
56 Административно дело No 291/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
17.1.2019 9:30
57 Административно дело No 253/2018, II състав Закон за държавния служител В.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.1.2019 10:00
58 Административно дело No 257/2018, II състав ДОПК Н.Г.Н. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.1.2019 10:00
59 Административно дело No 261/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.1.2019 10:30
60 Административно дело No 278/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община САКАРЕЛА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.1.2019 9:00
61 Административно дело No 270/2018, I състав ДОПК СП ЕНЕРДЖИ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.1.2019 9:15
62 Административно дело No 298/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
28.1.2019 9:30