1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 16.8.2018г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Х.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН МЛ.ЕКСПЕРТ ХРИСТО СЛАВЕЙКОВ МИТЕВ-РУ-ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
3.9.2018 9:00
2 Административно дело No 55/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КАБИЛЕ М ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 9:00
3 Административно дело No 360/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БОРА ЕФ АЙ ООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 9:20
4 Административно дело No 162/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ М.7.-Г.М. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 9:50
5 Административно дело No 163/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.М.И. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ХАСКОВО,РУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 10:00
6 Административно дело No 136/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЖИ ЕС АГРОСТАРТ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 10:10
7 Административно дело No 103/2018, I състав КСО Х.Г.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 10:20
8 Административно дело No 158/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А.А. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 10:30
9 Административно дело No 179/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
10.9.2018 10:40
10 Административно дело No 122/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.9.2018 10:00
11 Административно дело No 152/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.И.,
М.К.И.
ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.9.2018 10:00
12 Административно дело No 168/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.Р. ЕВГЕНИ Т.КОЗАРЕВ-СТ.ПОЛИЦАЙ В ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ-ГР. ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
11.9.2018 10:30
13 Административно дело No 231/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Й.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 9:30
14 Административно дело No 135/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮИР-ГР.БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 10:00
15 Административно дело No 149/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 10:00
16 Административно дело No 154/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Й.С.,
ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД-ГР.РУСЕ
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 10:30
17 Административно дело No 156/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕРРА АГРО АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 10:30
18 Административно дело No 48/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.С.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 11:00
19 Административно дело No 164/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.К.Ц. НАЧАЛНИКА НА ГКПП-ЛЕСОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 11:00
20 Административно дело No 171/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.Р.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР- ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2018 11:00
21 Административно дело (К) No 160/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.А.А. ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
22 КАНД No 113/2018, II състав ЗАНН: НАП ВН ГРУП ООД-ГР.ЯМБОЛ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
23 КАНД No 119/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.9.2018 9:00
24 КАНД No 120/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
25 КАНД No 122/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
26 КАНД No 125/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
27 КАНД No 126/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
28 КАНД No 127/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС М.А.Ч. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.9.2018 9:00
29 КАНД No 129/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП-БУРГАС,ОФИС ЯМБОЛ ЕТ Р.-Н.Г. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.9.2018 9:00
30 КАНД No 130/2018, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.СОФИЯ Х.Д.Х. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
31 КАНД No 133/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” Н.Н.А. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.9.2018 9:00
32 КАНД No 137/2018, II състав ЗАНН: АДФИ Х.Д.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
13.9.2018 9:00
33 КАНД No 139/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ Г.И.С. РИОСВ-ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.9.2018 9:00
34 КАНД No 143/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП-БУРГАС,ОФИС ЯМБОЛ ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ АД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
13.9.2018 9:00
35 Административно дело No 165/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация М.С.С. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.9.2018 9:30
36 Административно дело No 169/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Д.И. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.9.2018 10:00
37 Административно дело No 183/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.9.2018 10:30
38 Административно дело No 185/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Д.П. НАЧАЛНИКА НА РПУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
14.9.2018 11:00
39 Административно дело No 57/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2018 9:30
40 Административно дело No 174/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Й.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПЕТКО В.ПЕТКОВ-ИНСПЕКТОР ПРИ РУ НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2018 9:30
41 Административно дело No 143/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕТЕЛИНА ПГ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2018 10:00
42 Административно дело No 153/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.С.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2018 10:00
43 КАНД No 114/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.9.2018 9:00
44 КАНД No 115/2018, I състав ЗАНН: ИААА ДИЧОНИ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.9.2018 9:00
45 КАНД No 116/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Х.Т.Х. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
46 КАНД No 117/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
47 КАНД No 118/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.9.2018 9:00
48 КАНД No 121/2018, I състав ЗАНН: Здравна инспекция КРИС-35 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.9.2018 9:00
49 КАНД No 123/2018, I състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА-ГР.СОФИЯ ЕНСИА ООД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
50 КАНД No 124/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
51 КАНД No 128/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.9.2018 9:00
52 КАНД No 131/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
53 КАНД No 132/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.9.2018 9:00
54 КАНД No 134/2018, I състав ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Н.Г.Г. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.9.2018 9:00
55 КАНД No 135/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Ф.Х.Ф. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
56 КАНД No 136/2018, I състав ЗАНН: РДГ Н.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СЛИВЕН Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.9.2018 9:00
57 КАНД No 138/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС В.К.К. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 9:00
58 Административно дело No 145/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.9.2018 10:00
59 Административно дело No 146/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 10:00
60 Административно дело No 147/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
20.9.2018 10:00
61 Административно дело No 155/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.9.2018 10:00
62 Административно дело No 191/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
20.9.2018 10:00
63 Административно дело No 178/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.Т.,
Я.В.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
20.9.2018 10:30
64 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.А. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.9.2018 10:00
65 Административно дело No 167/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С.,
И.Д.С.
ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.9.2018 10:30
66 Административно дело No 180/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.9.2018 10:30
67 Административно дело No 177/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.И. КАЛОЯН ЗЛ.ЗЛАТЕВ-МЛ.ИНСПЕКТОР,ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
26.9.2018 10:00
68 Административно дело No 192/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Т.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР ТУНДЖА КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.9.2018 9:30
69 Административно дело No 193/2018, IV състав Други дела по ЗОС и ЗДС МЕЧТА 07 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.9.2018 10:00
70 Административно дело No 196/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.Р.Р. НАЧАЛНИК РУП ПРИ ОД НА МВР ЯМБОЛ, РУ ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.9.2018 10:30
71 Административно дело No 197/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
28.9.2018 11:00
72 Административно дело No 111/2018, III състав Закон за държавния служител Ж.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.10.2018 9:30
73 Административно дело No 166/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.10.2018 9:30
74 Административно дело No 181/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.Д.И. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.10.2018 10:00
75 Административно дело No 184/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Ж.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.10.2018 10:15
76 КАНД No 140/2018, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
4.10.2018 9:00
77 КАНД No 141/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Р.А.М. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.10.2018 9:00
78 КАНД No 142/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.10.2018 9:00
79 Административно дело No 198/2018, V състав КСО М.Ж.Ш. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.10.2018 10:00
80 Административно дело No 203/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.10.2018 10:00
81 Административно дело No 204/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
9.10.2018 10:00