1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 22.4.2019г. до 31.12.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 72/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СТМ Д-Р СТАНИЛОВА-Д-Р ТОТЕВА ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
22.4.2019 9:30
2 Административно дело No 89/2019, I състав Закон за държавния служител С.П.С. УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
22.4.2019 9:45
3 Административно дело No 111/2019, I състав Закон за местните данъци и такси П.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
22.4.2019 10:00
4 Административно дело No 118/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.П.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
22.4.2019 10:15
5 Административно дело No 45/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.И.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.4.2019 10:00
6 Административно дело No 76/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 В МОСВ-ГЛ.ДИРЕКТОР НА ГЛ.ДИРЕКЦИЯ ОПОС-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.4.2019 10:00
7 Административно дело No 101/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Х.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.4.2019 10:30
8 Административно дело No 104/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Д. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
23.4.2019 10:30
9 Административно дело No 95/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 В МОСВ-ГЛ.ДИРЕКТОР НА ГЛ.ДИРЕКЦИЯ ОПОС-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.4.2019 10:00
10 Административно дело No 117/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
24.4.2019 10:00
11 Административно дело (К) No 75/2019, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КРОНОС ФАРМ ЕООД ГР.СЛИВЕН,
ФЕРМЕР-2003 ЕООД,
ТЕРА ПОИНТ ТЕНЕВО ГР. СЛИВЕН,
БУЛ АГРО ИНВЕСТ ЕООД ГР.СЛИВЕН,
АГРОИНВЕСТМЪНТ БГ ЕООД С. ДРЯНОВО,
БИО ФАРМ БГ ЕООД ГР. СЛИВЕН,
КООПЕРАЦИЯ "ЗОРА" С-ГЕН. ИНЗОВО,
СУЛТАНОВИ ЕООД,
Д.Н.Д.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ
ЖЕКОВИ-ТЕНЕВО ЕООД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.4.2019 9:30
12 КАНД No 22/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Щ.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
25.4.2019 9:30
13 КАНД No 28/2019, II състав Други по ЗАНН П.И.П. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.4.2019 9:30
14 КАНД No 30/2019, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
25.4.2019 9:30
15 КАНД No 31/2019, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.4.2019 9:30
16 КАНД No 32/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.4.2019 9:30
17 КАНД No 33/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.4.2019 9:30
18 КАНД No 35/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС И.П. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.4.2019 9:30
19 Административно дело No 68/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
25.4.2019 10:00
20 Административно дело No 69/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
25.4.2019 10:00
21 Административно дело No 70/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
25.4.2019 10:00
22 Административно дело No 73/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕНИ ЛЕФТЕРОВА-ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
25.4.2019 10:00
23 Административно дело No 107/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация САКАРЕЛА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
25.4.2019 10:30
24 Административно дело No 85/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Н.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 9:00
25 Административно дело No 86/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Н.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 9:00
26 Административно дело No 100/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Т.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 9:30
27 Административно дело No 112/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 9:30
28 Административно дело No 116/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.М.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО СЕКТОР ПП-ХАСКОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 9:30
29 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ ЛТД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 10:00
30 Административно дело No 59/2019, II състав Закон за автомобилните превози Ю.И.С. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
7.5.2019 10:00
31 Административно дело No 124/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност 02 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
8.5.2019 10:00
32 Административно дело No 131/2019, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
8.5.2019 10:00
33 Административно дело No 306/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАШКОВИ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
9.5.2019 9:30
34 Административно дело No 137/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
9.5.2019 10:15
35 Административно дело No 105/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.К. НАЧАЛНИК РУ ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
10.5.2019 9:30
36 Административно дело No 106/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.К. НАЧАЛНИК РУ ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
10.5.2019 9:30
37 Административно дело No 135/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
10.5.2019 10:30
38 Административно дело No 64/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БОРА ЕФ АЙ ООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.5.2019 9:00
39 Административно дело No 82/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.5.2019 9:45
40 Административно дело No 93/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.М. НАЧАЛНИК РУ ЕЛХОВО КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.5.2019 10:00
41 Административно дело No 142/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.5.2019 10:15
42 Административно дело No 128/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Ж.Т.,
Д.Ж.Ж.,
ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА
Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
13.5.2019 10:30
43 Административно дело No 9/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Д.-И.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.5.2019 10:00
44 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Ч.,
Г.С.Ч.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.5.2019 10:30
45 Административно дело No 122/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕНСИА ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.5.2019 10:30
46 Административно дело No 54/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Д.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
14.5.2019 11:00
47 Административно дело No 91/2019, III състав Закон за местните данъци и такси Ю.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.5.2019 9:30
48 Административно дело No 123/2019, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС А.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.5.2019 9:30
49 Административно дело No 62/2019, III състав КСО ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.5.2019 10:00
50 Административно дело No 79/2019, III състав КСО Е.М.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.5.2019 10:00
51 Административно дело No 96/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТОПОЛОВГРАД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ УТС-МРРБ И Р-Л НА УО ПО ПРОГРАМА ТРАНСГР. СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП-СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.5.2019 10:30
52 Административно дело No 284/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
15.5.2019 11:00
53 Административно дело No 138/2019, II състав ДОПК ТЕКО 1-ИВАН ИВАНОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
21.5.2019 9:00
54 Административно дело No 63/2019, II състав Закон за местните данъци и такси Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
21.5.2019 9:30
55 КАНД No 34/2019, I състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
23.5.2019 9:00
56 КАНД No 49/2019, I състав ЗАНН: Министерство на културата ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГР.ЯМБОЛ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
23.5.2019 9:00
57 КАНД No 51/2019, I състав ЗАНН: КФН Н.К.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
23.5.2019 9:00
58 КАНД No 55/2019, I състав Други по ЗАНН Е.Д.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
23.5.2019 9:00
59 Административно дело No 83/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
23.5.2019 9:30
60 Административно дело No 84/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
23.5.2019 9:30
61 Административно дело No 88/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
23.5.2019 9:30
62 Административно дело No 115/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
23.5.2019 9:30
63 Административно дело No 278/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община САКАРЕЛА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
27.5.2019 9:00
64 Административно дело No 331/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.В.Г.,
П.Д.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
27.5.2019 9:20
65 Административно дело No 119/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.М.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.5.2019 10:00
66 Административно дело No 126/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.5.2019 10:00
67 Административно дело No 325/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност М.Й.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
28.5.2019 14:00
68 Административно дело No 332/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
29.5.2019 9:00
69 Административно дело No 141/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Н.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
29.5.2019 9:00
70 КАНД No 37/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
30.5.2019 9:30
71 КАНД No 41/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ГР.БУРГАС ТД ФРУТО-МАРКЕТ ЕООД Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
30.5.2019 9:30
72 КАНД No 42/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
30.5.2019 9:30
73 КАНД No 44/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
30.5.2019 9:30
74 КАНД No 45/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
30.5.2019 9:30
75 КАНД No 50/2019, II състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ,ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ПЛОВДИВ ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
30.5.2019 9:30
76 КАНД No 52/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
30.5.2019 9:30
77 КАНД No 53/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” К.Х.Н. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
30.5.2019 9:30
78 КАНД No 54/2019, II състав ЗАНН: Общини А.Я.М. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
30.5.2019 9:30
79 КАНД No 56/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП-БУРГАС,ОФИС ЯМБОЛ Н.Г.С. Председател:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
30.5.2019 9:30
80 Административно дело No 133/2019, VI състав Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - тройни състави ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОДПИСКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
30.5.2019 10:00
81 Административно дело No 66/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.И.,
М.К.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА
4.6.2019 10:00