1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Жалба по адм. дело №391/2019

Размер на текста:

Пред Административен съд - Ямбол е постъпила жалба от Иван Манолов Иванов – регистриран като кандидат за общински съветник в Общински съвет „Тунджа“ против Решение №116/28.10.2019г. на ОИК-Тунджа.

По жалбата е образувано административно дело №391 по описа на съда за 2019г., като страни по делото са: жалбоподател – Иван Манолов Иванов, ответна страна – Общинска избирателна комисия в Община „Тунджа“ и заинтересовани страни :

 1. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ);
 2. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ;
 3. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);
 5. АНДОН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 6. АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ – МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);
 7. ВИЛИЯН СТОЯНОВ ВЪЛКОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 8. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 9. ГАЛИН ЯНКОВ ПАНТЕЛЕЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 10. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ;
 11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 12. ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ПЕНЕВ – МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС)
 13. ЖИВКО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 14. ЗДРАВКО СТЕФАНОВ ЗДРАВКОВ - ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ);
 15. ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – МЕСТНА КОАЛИЦИА ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);
 16. КИРИЛ АТАНАСОВ ПИСАРОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 17. КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 18. КРАСИМИР ПАСКОВ ГЕОРГИЕВ – МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);
 19. МАРТИН МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ - МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);
 20. НЕЛИ ПЕТРОВА СЛАВОВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 21. ПЕЙО КОСТОВ ПЕЕВ – ПП МВРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ;
 22. СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 23. ТАНЯ ИВАНОВА МЪНДЕВА - МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);
 24. ТИНКА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
 25. ХРИСТО ДЯНКОВ МИХОВ - МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (АТАКА, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, СДС);

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.11.2019г. – 10.00 часа.