1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Жалба по адм. дело №353/2019г.

Размер на текста:

 

Пред Административен съд - Ямбол е постъпила жалба против решение №72-МИ от 26.09.2019г. на Общинската избирателна комисия Стралджа, в частта му с която е определен състава на СИК в секция 28220006 Стралджа, по жалба срещу което ЦИК е поставила решение за отхвърляне по смисъла на чл.53, ал.4, изр.второ от ИК.

По жалбата е образувано административно дело №353 по описа на съда за 2019г., като страни по делото са: оспорващ – Коалиция „БСП за България“, чрез упълномощения представител Янко Стоянов Добрев, административен орган - Общинска избирателна комисия – гр.Стралджа, чрез председателя Красимир Желев и заинтересовано лице – ПП “ГЕРБ“, чрез упълномощения представител Росица Петкова Стоева.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.10.2019г. – 10.00 часа.