1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Постъбила жалба против решение на ОИК Ямбол

Размер на текста:

 

Пред Административен съд - Ямбол е постъпила жалба против решение №72-МИ от 26.09.2019г. на Общинската избирателна комисия Ямбол, потвърдено с решение №1248 от 30.09.2019г. на ЦИК.

По жалбата е образувано административно дело №348 по описа на съда за 2019г., като страни по делото са: оспорващ Донка Иванова Георгиева, председател на ИК за издигане на Ангел Стоянов Ангелов за независим общински съветник в Община Ямбол, ответник Общинска избирателна комисия – гр.Ямбол, чрез председателя Екатерина Янева и заинтересовано лице - Ангел Стоянов Ангелов.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.10.2019г. – 14.00 часа.