Юрист на годината

  • Печат
Размер на текста:

 

Ръководствата на Административен съд - Ямбол, Окръжен съд и Районен съд - Ямбол, Окръжна прокуратура - Ямбол, Адвокатска колегия - Ямбол и Дружество на Съюза на юристите в България - Ямбол

 

организират избор на

 

“Юрист на годината”

 

В номинациите могат да участват всички юристи и служители в юридическите ведомства.

Всеки има право да номинира по един юрист от Ямболски съдебен район /съдия, прокурор, адвокат, юрисконсулт, нотариус, дознател/, който да отговаря на следните критерии:

  • С работата си да защитава и утвърждава принципите на върховенството на закона;
  • Да е олицетворение на общественозначими морални ценности при упражняване на професията;
  • Да има принос в развитието на правото;
  • Да е получил значимо професионално признание.

Номинациите могат да бъдат направени в периода 18.03.15 г. - 27.03.15 г.

Желаещите да участват в номинирането на “Юрист на годината” могат да използват кутиите, поставени за целта в:

  • Деловодството на Административен съд - Ямбол;
  • Административен секретар - Районен съд - Ямбол;
  • Административен секретар - Окръжен съд - Ямбол;
  • Административен секретар - Окръжна прокуратура;
  • Адвокатска кантора №408 - Адвокатска колегия - Ямбол.

Церемонията по награждаването на шестимата юристи, събрали най-голям брой номинации, ще бъде на 16 април по време на тържественото честване на празника на Конституцията, на юриста и на съдебните служители.

Бъдете активни в номинирането, за да изберем най-достойните юристи!