Административните съдии в Ямбол са с отлични резултати за 2011 година

  • Печат
Размер на текста:

824 дела общо са разглеждани в Административен съд – Ямбол през изминалата 2011 година като 577 от тях са първоинстанционни, а 247 касационни. Свършените дела са 746. Може да се твърди, че съдиите от Административен съд – Ямбол са с най-добрите резултати, защото всички съдебни актове по първоинстанционните и по касационните дела са изготвени в срок до един месец, а 90,35 процента от делата са приключили в 3-месечен срок. През изминалата година 246 дела общо са били обжалвани като 2 от тях са касационни. 106 дела са потвърдени, 31 са отменени изцяло, едно е отменено частично.

Подробните резултати и анализът на работата на Административен съд – Ямбол ще ви предоставим в края на месеца.