1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Достъп до информация

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. За контакти:

Детайли

Софтуер за незрящи

В Административен съд Ямбол фукнционира специализиран софтуер за синтез на речта, предназначен за хора със зрителни проблеми, с нарушения в слуха, неграмотни и възрастни.

Детайли

ПОС терминали

В Информационния център на Административен съд – Ямбол са монтирани два ПОС-терминала, които обслужват клиентите на съда, които искат да заплащат услугите с банкови карти.

Детайли


Административен съд Ямбол спечели европейската награда

Административен съд Ямбол спечели европейската награда "Кристални везни на правосъдието"

    На специална церемония на 25.10.2010 г. в Любляна, Словения, Административен съд – Ямбол получи наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия...
Административен съд Ямбол- съд модел

Административен съд Ямбол- съд модел

    На 04.12.2009 г. Административен съд – Ямбол бе обявен за единствения Административен съд-модел в България. Това ни дава надежда, че се развиваме в правилната посока – прозрачност в ...
Административен съд Ямбол –

Административен съд Ямбол – "съд – модел" за втори пореден път

    За втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от Сдружение "Програма за развитие на с...
Previous
Next
 • Административен съд Ямбол спечели европейската награда

  Административен съд Ямбол спечели европейска

 • Административен съд Ямбол- съд модел

  Административен съд Ямбол- съд модел

 • Административен съд Ямбол –

  Административен съд Ямбол – "съд – модел" за в


Размер на текста:

 

 

На специална церемония на 25.10.2010 г. в Любляна, Словения, Административен съд – Ямбол получи наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. Само четири съдилища от общо 50 в цяла Европа бяха номинирани от 10-членно жури, заседавало в Брюксел – България, Финландия, Австрия и Словения. След тайно гласуване за победител е избран проекта на Ямболския административен съд: "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика. Разбираема и достъпна съдебна информация за гражданите!". По време на церемонията беше дадена възможност на председателя на Ямболския административен съд г-жа Диана Петкова да представи в резюме проекта. Нейният призив към всички европейски магистрати и съдебни служители за комуникация с гражданите на достъпен и разбираем език беше посрещнат с аплодисменти от представителите на Европейската комисия и Съвета на Европа. В обръщението си към гостите и медиите председателят на журито господин Холгер Мат акцентира върху два от критериите, по които Административен съд – Ямбол е избран за победител: инициативите в проекта да са приложими в цялата съдебна система и да са новаторски.

"Кристални везни на правосъдието" е европейска награда, която се дава за новаторски практики, съдействащи за подобряване качеството на правосъдието. Европейската комисия, съвместно със Съвета на Европа организират конкурса за пета поредна година. Церемонията по награждаването в конкурса беше основното събитие в Европа, посветено на Европейския ден за гражданско правосъдие (25 октомври), който се чества за осма поредна година.

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/galerie_photos_en.asp