1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Достъп до информация

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. За контакти:

Детайли

Софтуер за незрящи

В Административен съд Ямбол фукнционира специализиран софтуер за синтез на речта, предназначен за хора със зрителни проблеми, с нарушения в слуха, неграмотни и възрастни.

Детайли

ПОС терминали

В Информационния център на Административен съд – Ямбол са монтирани два ПОС-терминала, които обслужват клиентите на съда, които искат да заплащат услугите с банкови карти.

Детайли

Административен съд Ямбол спечели европейската награда

Административен съд Ямбол спечели европейската награда "Кристални везни на правосъдието"

    На специална церемония на 25.10.2010 г. в Любляна, Словения, Административен съд – Ямбол получи наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия...
Административен съд Ямбол- съд модел

Административен съд Ямбол- съд модел

    На 04.12.2009 г. Административен съд – Ямбол бе обявен за единствения Административен съд-модел в България. Това ни дава надежда, че се развиваме в правилната посока – прозрачност в ...
Административен съд Ямбол –

Административен съд Ямбол – "съд – модел" за втори пореден път

    За втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от Сдружение "Програма за развитие на с...
Previous
Next
 • Административен съд Ямбол спечели европейската награда

  Административен съд Ямбол спечели европейска

 • Административен съд Ямбол- съд модел

  Административен съд Ямбол- съд модел

 • Административен съд Ямбол –

  Административен съд Ямбол – "съд – модел" за в


Размер на текста:

 

syd model 2

 

За втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от Сдружение "Програма за развитие на съдебната система" (ПРСС) и финансиран от фондация "Америка за България". Специалният плакет беше връчен на специална церемония в Трявна, където се проведе среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори. На срещата, открита от Велислава Делчева, председател на Управителния съвет на ПРСС, присъстваха председателят на Ямболския административен съд Диана Петкова и съдебният администратор Жанета Трифонова. Девет съдилища бяха обявени за "съд-модел" по втория План за подобряването на работата на съда (План 2). Този план е в основата на проекта и се състои от 24 стандарта за качество. Административен съд - Ямбол постигна най-високият резултат в страната като покри 84 процента от тези страндарти и поради това, за втори път беше обявен за съд – модел. Освен това, беше отбелязано, че наградата се дава "за изключително успешната комуникационна политика, отличена и от Европейската комисия и Съвета на Европа с "Кристалните везни на правосъдието" през 2010 година и за това, че плува уверено във водите на новите медии с присъствие дори в социалната мрежа Фейсбук".

На церемонията по награждаването поздравления поднесоха министърът на правосъдието Диана Ковачева, председателят на Върховния касационен съд проф. д-р Лазар Груев, членът на Висшия съдебен съвет Радка Петрова и председателят на Окръжен съд – Габрово Севдалина Герова.

Освен Административен съд – Ямбол, още осем съдилища в България бяха обявени за съдилища – модели: Административен съд- Разград, Административен съд – Русе, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Благоевград и Районен съд – Чепеларе. През април Висшият съдебен съвет (ВСС) прие като препоръчителни за всички съдилища в страната стандартите на План 2.